Lista aktualności Lista aktualności

„Zachowanie i zabezpieczenie użytków ekologicznych wysp na jeziorze Śniardwy: Szeroki Ostrów, Kępa i Czarcia”,

Nadleśnictwo Pisz bierze udział w projekcie pod nazwą „Zachowanie i zabezpieczenie użytków ekologicznych wysp na jeziorze Śniardwy: Szeroki Ostrów, Kępa i Czarcia”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (środek 4.1. „Ochrona Środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”)

Od dnia 28.12.2016 r. wyspa (półwysep) Szeroki Ostrów, zgodnie z Uchwałą nr XXX/332/16 Rady Miejskiej w Piszu, przestała wchodzić w skład użytku ekologicznego (ww. Uchwałą straciło moc Rozporządzenie Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego” (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Poz. 1729) w zakresie gminy miejsko-wiejskiej Pisz) .