Lista aktualności Lista aktualności

Planowane opryski chemiczne

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej od szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka i strzygonia choinówka), Nadleśnictwo Pisz informuje o planowanym wykonaniu oprysku ratowniczego na obszarach leśnych (leśnictwa Pogorzele i Niedźwiedzi Dół) w okresie pomiędzy 15 maja a 15 czerwca 2018r. w zależności od panujących temperatur oraz warunków atmosferycznych.

Kontrolę i monitoring zagrożenia od owadów prowadzą służby terenowe
Nadleśnictwa, Zakład Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku
.


Zabiegi ratownicze są ostatecznością w walce o zachowanie drzewostanów w
dobrej kondycji, dlatego też decyzja o oprysku ratowniczym zostanie podjęta
na podstawie intensywności żerów owadów na aparacie asymilacyjnym i stopniu
jego uszkodzenia widocznym w koronach drzew, po ścince drzew na płachtę i
liczeniu gąsienic w koronach.


Zabiegi będą przeprowadzane aparaturą lotniczą przy użyciu środków ochrony
roślin dopuszczonych do stosowania, zawartych w zaktualizowanym wykazie
środków ochrony roślin zarejestrowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.


Szczegółowy termin zabiegu ratowniczego zostanie ustalony na tydzień przed
zabiegiem o czym Nadleśnictwo niezwłocznie poinformuje.


Do zwalczania szkodników liściożernych zostanie użyty do stosowania
mikrobiologiczny środek: FORAY 76B
- okres prewencji dla ludzi i zwierząt (okres zapobiegający zatruciu):
NIE WCHODZIC DO CZASU CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA CIECZY UŻYTKOWEJ NA
POWIERZCHNI ROŚLIN
- okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i
przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY