Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Leśników z Puszczy Piskiej z Prawosławnym Duchowieństwem

W dniu 29 maja na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie i Pisz odbyło się spotkanie dostojników Kościoła Prawosławnego z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzeja Nowaka do puszczańskich nadleśnictw przybył Jego Ekscelencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, Ich Ekscelencje arcybiskupi Jakub i Grzegorz, biskup Andrzej oraz duchowieństwo diecezji białostocko – gdańskiej oraz warszawsko – bielskiej.

Seminarium rozpoczęło się w Nadleśnictwie Maskulińske, gdzie nadleśniczy Krzysztof Czaporowski, przedstawił przybyłych gości. Następnie zastępca dyrektora RDLP Andrzej Gołembiewski podkreślił rolę współpracy na rzecz popularyzacji wiedzy na temat współczesnego leśnictwa i gospodarki leśnej. W swoim wystąpieniu JW Metropolita Sawa jako zwierzchnik kościoła prawosławnego w Polsce wyraził wielkie uznanie dla pracy leśników, jako gospodarzy naszej wspólnej własności jakimi są polskie lasy.

Przybili goście podczas wizyty w Nadleśnictwie Maskulińskie wzięli udział w dziękczynnym nabożeństwie w intencji leśników w Monasterze Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie. Zwiedzili także zabytkową wyłuszczarnię nasion. W dalszej części wizyty Prawosławni Duchowni zostali zapoznani ze skutkami huraganu, który nawiedził Puszczę Piską w 2002 roku. Po prezentacji filmowej głos zabrał nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz Robert Trąbka. Następnie zaproszeni goście udali się do Nadleśnictwa Pisz na powierzchnie pohugaranowe. Z zaciekawieniem obserwowali odnowione młodniki, oraz fragment nieuprzątniętego po huraganie drzewostanu w Lesie Ochronnym „Szast” pozostawionego do obserwacji sukcesji naturalnej.