Lista aktualności Lista aktualności

Zajęcia terenowe dla studentów leśnictwa

W dniach 12 i 13 czerwca br. w Nadleśnictwie Pisz odbyły się zajęcia terenowe dla studentów leśnictwa drugiego stopnia studiów niestacjonarnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

            Zajęcia te odbywają się corocznie. Wizyta w Nadleśnictwie Pisz to tylko jeden z trzech dni ćwiczeń terenowych zrealizowanych w Puszczy Piskiej. Pozostałe zajęcia odbyły się w Nadleśnictwach: Maskulińkie i Spychowo.

Studentów w Nadleśnictwie Pisz przywitała Zastępca Nadleśniczego Pani Elżbieta Maszkiewicz, realizując ze studentami całodniowy program zajęć zawierający m.in.:

- prezentację multimedialną wraz z omówieniem specyfiki Nadleśnictwa Pisz oraz uwzględnieniem skutków huraganu z dnia 4 lipca 2002 roku,

- zwiedzenie firmy Sklejka- Pisz S.A w Piszu, która zajmuje się produkcją sklejki, tworzyw warstwowych, okleiny i kształtek sklejkowych,

- zaznajomienie się z produkcją szkółkarską w Nadleśnictwie Pisz na terenie szkółki leśnej w Snopkach.

Na zakończenie zajęć terenowych studenci odwiedzili Las Ochronny „Szast”, czyli 475 ha powierzchni pozostawionej do naturalnej sukcesji.

Corocznie odbywające się zajęcia terenowe są doskonałą okazją do wymiany doświadczenia pomiędzy studentami, profesorami i leśnikami.