Siedziba NADLEŚNICTWO PISZ
NADLEŚNICTWO PISZ
87 42 41 500
87 42 41 501

ul. Gdańska 24

12-200 Pisz

NIP: 849-000-44-80

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach: 14.00 - 16.00

 

Nadleśniczy
Robert Trąbka
87 42 41 500, 609 606 039
Zastępca Nadleśniczego
Elżbieta Maszkiewicz
87 42 41 503, 607 101 999
Główny Księgowy
Sylwia Olszak
87 42 41 504, 607 601 514
Sekretarz
Tadeusz Wiktorko
87 42 41 520, 607 102 001
Inżynier nadzoru
Krzysztof Skowroński
87 42 41 505, 607 101 995
Inżynier nadzoru
Tomasz Czyżyk
87 42 41 505, 693 152 401
Inżynier nadzoru
Michał Sobecki
87 42 41 505, 724 370 222

Dział gospodarki leśnej

Paweł Czyż
Specjalista SL Ochrona lasu, informatyka, stan posiadania, LMN
Tel.: 87 42 41 510
Jerzy Buszyniewicz
Specjalista SL Hodowla lasu, łowiectwo
Tel.: 87 42 41 512
Maria Grzywińska
Starszy Specjalista SL Użytkowanie lasu
Tel.: 87 42 41 515
Zofia Górska
Starszy Referent ds. udostępniania gruntów
Tel.: 87 42 41 512
Marcin Siejk
Starszy Referent ds. użytkowania lasu, ochrony przyrody, certyfikacja
Tel.: 87 42 41 512
Anna Niebrzydowska
Specjalista SL ds. edukacji i promocji
Tel.: 87 42 41 523, 697 201 073
Elżbieta Struczewska
Specjalista SL Sprzedaż drewna
Tel.: 87 42 41 516, 697 201 003
Iwona Sztrom
Specjalista SL Sprzedaż drewna
Tel.: 87 42 41 516, 697 201 003

Dział administracyjno - gospodarczy

Justyna Supińska-Gadomska
Sekretariat
Tel.: 87 42 41 500
Agnieszka Adamus
Specjalista ds. zamówień publicznych i BHP
Tel.: 87 42 41 517
Agnieszka Stroniawska
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 87 42 41 517, 697 201 093
Aleksandra Pieloszczyk
Instruktor techniczny
Tel.: 87 42 41 517
Julia Pieklik
Referent w zastępstwie za Panią Aleksandrę Pieloszczyk
Tel.: 87 42 41 517
Małgorzata Kowalska
Specjalista ds. gospodarki materiałowej
Tel.: 87 42 41 509
Joanna Zielińska
Starszy Referent
Tel.: 87 42 41 508
Tomasz Czyż
Robotnik obsługi
Tel.: 87 42 41 519
Janusz Gryczan
Robotnik obsługi
Tel.: 691 201 061
Jan Trzcinka
Robotnik obsługi
Tel.: 691 201 162

Dział finansowo - księgowy

Agnieszka Szczęsna
Starsza księgowa
Tel.: 87 42 41 507
Wioleta Samul
Księgowa
Tel.: 87 42 41 506
Aneta Morze
Księgowa
Tel.: 87 42 41 506
Anna Gryczan
Księgowa
Tel.: 87 42 41 522

Posterunek Straży Leśnej

Robert Januszewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 607 101 998
Andrzej Kapelański
Strażnik leśny
Tel.: 691 250 666
Zbigniew Sawicki
Strażnik leśny
Tel.: 691 201 086

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

0-87 424-15-39 lub 697-201-012
W razie pożaru - ALARMUJ !