Wydawca treści

Lasy nieobjęte gospodarowaniem

Lasy nieobjęte gospodarowaniem (referencyjne) są to obszary w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżone do naturalnego. Pozostawiane są one bez ingerencji, nie pozyskuje się w nich drewna, zachodzą tam jedynie procesy naturalne. Dąży się do objęcia taką kategorią lasów przynajmniej 10% każdego rodzaju siedliska.

Materiały do pobrania