Wydawca treści Wydawca treści

Trasy narciarstwa biegowego

Na terenie Nadleśnictwa Pisz udostępnionych jest sześć tras narciarstwa biegowego w okolicach Jabłoni, Wiartla, Jaśkowa i Szerokiego Boru o łącznej długości około 35 kilometrów.

NIEBIESKA – trasa dojazdowa Jabłoń – Wiartel  (ok. 6 km)

Przebiega przez Leśnictwa Brzeziny i Wiartel nad południowym brzegiem Jeziora Brzozolasek.

ZIELONA – trasa wokół Jeziora Wiartel i Przylasek (ok. 12 km)
Przebiega przez Leśnictwa Wiartel, Snopki i Pogorzele.

ŻÓŁTA – pętla treningowa (ok. 4 km)
Przebiega w Leśnictwie Jaśkowo.

ŻÓŁTA – pętla treningowa (ok. 3,5 km)
Przebiega w Leśnictwie Wiartel.

CZARNA – trasa łącząca Wiartel i Ruciane-Nida (całość ok. 25 km, w Nadleśnictwie Pisz ok. 9 km)
Przebiega przez Leśnictwa Jaśkowo i Pogorzele na terenie Nadleśnictwa Pisz i dalej wiedzie przez Nadleśnictwo Maskulińskie.

CZERWONA – trasa (ok. 12 km) z Jaśkowa do Szerokiego Boru wzdłuż Jeziora Jaśkowo Duże i dalej przez Puszczę Piską pomiędzy Jeziorami Małse i Małse Ruciańskie z powrotem do Jaśkowa. Przebiega przez Leśnictwa Jaśkowo i Pogorzele.

Trasy narciarskie są bezpłatnie udostępnione do powszechnego użytku od listopada do marca każdego roku. W zakresie udostępnienia tras narciarskich Nadleśnictwo Pisz współpracuje z Nadleśnictwem Maskulińskie oraz Gminami Pisz i Ruciane-Nida, w ramach projektu WIOSKA NARCIARSKA „WIARTEL".

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAS NARCIARSTWA BIEGOWEGO

1.    Korzystanie z tras narciarskich odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika tras narciarskich.
2.    Administrator tras narciarskich oraz zarządcy dróg, przez które przebiegają trasy narciarstwa nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z tras narciarskich i szkody powstałe podczas korzystania z tras narciarskich.
3.    Użytkownicy tras narciarskich zobowiązani są do poruszania się po wytyczonych trasach.
4.    Zabrania się:
a)    zanieczyszczania gleby i wód,
b)    zaśmiecania,
c)    rozkopywania gruntu,
d)    niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,
e)    płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt,
f)     puszczania psów luzem,
g)    hałasowania,
h)   palenia ognia otwartego,
i)     niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic.
5.    Użytkowników tras narciarskich obowiązuje w szczególności przestrzeganie następujących przepisów:
a)    Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,
b)    Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
c)    Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
d)    Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Nadleśnictwo Pisz udostępnia teren pod trasy narciarstwa biegowego natomiast ich administratorami są: Urząd Miasta i Gminy Pisz oraz Urząd Miasta i Gminy Ruciane- Nida.

Materiały do pobrania