Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki znajdujące się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pisz powołane zostały Rozporządzenie Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.07.2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyspy na jeziorach województwa warmińsko- mazurskiego". Obecnie są to wyspy na jeziorze Śniardwy: Kępa (powierzchnia 3,59 ha), Czarcia (powierzchnia 3,24 ha), Szeroki Ostrów (powierzchnia 14,42 ha). Przyczyna objęcia ich tą formą ochrony jest duża presja turystyczna (bezprawne cumowanie, palenie ognisk, zaśmiecanie).

Materiały do pobrania